Περιστατικά

Περιστατικά

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες!

Δερματικό έλλειμα

Ασθενής 52 ετών, Ιταλός ναυτικός.

Τραυματικός μερικός ακρωτηριασμός ονυχοφόρου φάλαγγας παραμέσου. Αποκατάσταση πολφού με αγγειούμενο μισχωτό δερματικό αυτομόσχευμα. Κάλυψη ραχιαίου δερματικού ελλείματος μέσης φάλαγγας με ελεύθερο δερματικό αυτομόσχευμα.

Αποτελέσμα 6 μήνες μετεγχειρητικά.

Θυλακίτιδα αγκώνα

Ασθενής 42 ετών με χρόνια θυλακίτιδα.

Πραγματοποίηση ανοικτής εκτομής, αφαίρεση μορφώματος en bloc και πλαστικής αποκατάστασης δέρματος.

Αποτελέσμα 6 μήνες μετεγχειρητικά.

error: