Παθήσεις

Παθήσεις

 • Τενοντίτιδα υπερακανθίου μυός
 • Ρήξη στροφικού πετάλου
 • Ρήξη ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
 • Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
 • Ασβεστοποιός τενοντίτιδα υπερακανθίου
 • Σύνδρομο «παγωμένου ώμου»
 • Αστάθεια ώμου
 • Πιεστική νευροπάθεια υπερπλατίου νεύρου
 • Αρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
 • Αρθρίτιδα ωμοβραχιονίου αρθρώσεως
 • Έσω επικονδυλίτιδα
 • Έξω επικονδυλίτιδα
 • Ρήξη καταφυτικού τένοντα δικεφάλου μυός
 • Ωλένια νευρίτιδα
 • Θυλακίτιδα αγκώνα
 • Αρθρίτιδα αγκώνα
 • Έκτοπη οστεοποίηση
 • Σύνδρομο «στρογγύλου πρηνιστή»
 • Αστάθειααγκώνα
  • Ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου
  • Ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου
 • Ρήξη σκαφομηνοειδούς συνδέσμου
 • Αστάθεια καρπού
 • Άσηπτη νέκρωση μηνοειδούς/Kienbock disease
 • Γαγγλιο ραχιαίο/παλαμιαίο καρπού
 • Εξάρθρημα μηνοειδούς οστού
 • Αρθρίτιδα καρπού
 • Ρήξη τρίγωνου χόνδρου
 • Αστάθεια κερκιδοωλενικής άρθρωσης
joints

Κλείστε ραντεβού

error: